Küldetés

A Bél Mátyás Intézet (BMI) küldetése a polgári Szlovákia víziójának kibontása, megerősítése és népszerűsítése, kutatási, oktatási és közpolitikai eszközökkel. Alapelveink a következőek:

Polgári Szlovákia. Célunk a polgári egyenlőség és a polgárok közötti együttműködés védelme és elősegítése. Hiszünk abban, hogy a nyitottság, tisztesség, szolidaritás, felelősség és tolerancia azok az alapelvek, amik lehetővé teszik a társadalom integrálását és a közös céljaink elérését. Víziónk az, hogy Szlovákia olyan országgá váljon, ahol a lehető legtöbb állampolgár él jólétben, és minden állampolgár egyenlő esélyekkel rendelkezik nemzetiségétől, nemétől, korától, felekezeti hovatartozásától, a lakóhelye fekvésétől és méretétől, szexuális irányultságától és testi fogyatékosságaitól függetlenül.

Az egyén szabadsága és a a közösségek ereje. Úgy gondoljuk, hogy ez a két alapelv egymással korántsem ellentétes, sőt egymást erősítő: a közösség ereje az egyének szabad, önkéntes munkájára, összetartására épül, az egyén szabadságát pedig csak egy erős és szolidáris közösség képes biztosítani.

Egység a sokféleségben. Kiemelt figyelmet fordítunk a magyarok, szlovákok, romák, ruszinok, ukránok és egyéb nemzeti közösségek együttműködésének elősegítésére. A 20. század története a nemzetek közti viaskodás és ellenségesség története is: ez a század már nem szólhat erről. Egy sokszínű országban élünk, és azt gondoljuk, hogy Szlovákia csak akkor lehet erős, ha minden állampolgára otthon érezheti magát benne. Hiszünk az interkulturalizmus erejében: abban, hogy a különböző közösségekhez tartozó polgárokat nem elválasztani, hanem összekötni kell.

Demokrácia. Sziklaszilárdan hiszünk abban, hogy a demokrácia az egyetlen út előre. Csak a demokrácia képes garantálni mindnyájunk szabadságát és biztonságát, alapvető jogainkat, még akkor is, ha működése láthatóan elmarad az ideálistól. Szerintünk nem azon kell gondolkoznunk, hogy mire cseréljük le a demokráciát, hanem hogy hogyan csináljuk jobban. Arra fogunk törekedni, hogy válaszokat adjunk azokra a kihívásokra, amelyeket a mára megváltozott politikai környezet jelent.

Európai orientáció. Hiszünk abban, hogy a közös polgári Európáé a jövő. Szlovákia csatlakozása az Európai Unióhoz és az eurozónához az ország újkori történelmének egyik legpozitívabb vívmánya. Részt szeretnénk venni közös európai értékeink védelmében és fejlesztésében, és szeretnénk hallatni a hangunkat az EU gazdasági integrációjának kapcsán is.

Közép-európai orientáció. Fontosnak tartjuk, hogy nem csak európaiak, de egyben közép-európaiak is vagyunk. Közös múltbeli tapasztalataink és jelen helyzetünk egyaránt természetes partnerré teszi a régió országait. Kiemelt szerepet szánunk a regionális szintű együttműködésnek, és az egész régiót érintő problémák külföldi partnereinkkel közös elemzésére és megoldások keresésére.