Polgári Vízió

A Polgári Vízió 2016 a Híd párt átfogó stratégiai dokumentuma, amely hosszú távú perspektívát kínál az elkövetkezendő évekre, a terv szerint 2016-ban rendezendő parlamenti választásokig és azon túl. A Bél Mátyás Intézet döntő szerepet vállalt az anyag létrehozásában, Ravasz Ábel szerkesztői munkájával. Az Intézet a következő hónapokban a Polgári Vízió kiterjesztésével, szakmai megerősítésével, népszerűsítésével és gyakorlatba való átültetésével foglalkozik majd.

A Polgári Vízió 2016 teljes szövege innen tölthető le.

A Polgári Vízió 2016 némileg rendhagyó anyag, amennyiben nem csak nagy léptékű stratégiai anyag, de egyben az általa kitűzött célok megvalósításához rövid távú, konkrét lépések egész sorát ajánlja. Az anyag így egyrészt politikai programnak is tekinthető, amely a Híd párt legfontosabb célkitűzéseit tartalmazza az elkövetkezendő években, de másrészt azonban a párt alapelveinek felsorolásával és pontosításával segít eligazodni azokban a kérdésekben is, amelyekkel az anyag konkrétan nem foglalkozik. A dokumentum iránymutatást ad a párt vezetésének és tagságának a következő időszak prioritásaival kapcsolatban, segíti a döntéshozatalt, kiszámíthatóbbá teszi a pártot a szavazók számára, de emellett a Híd politikai partnereinknek is információval szolgál pártunk célkitűzéseiről.

A Polgári Vízió 2016 nem pártprogram a szó hagyományos értelmében, amennyiben nem próbál teljes körű lenni: nincs benne minden lehetséges téma, és minden téma minden alterülete. Azokkal az ügyekkel foglalkozik, amelyek a Híd választói és politikusai számára a legfontosabbak, és amelyekben a párt mást, jobbat, hasznosabbat tud mondani, mint a politikai paletta többi pártja. A cél az, hogy ezekben a súlyponti témákban a Híd véleménye, víziója megkerülhetetlenné váljon. Ezek a súlyponti témák jelenleg a gazdaságpolitika és munkaügy, a szegénység elleni harc, a vidék- és régiófejlesztés, jogállamiság, kisebbségi jogok és nemzetpolitika, oktatásügy és egészségügy.

A dokumentumot jelenlegi formájában a párt elnöksége és kongresszusa egyaránt elfogadta, a munka azonban nem áll le. A következő időszakban a Bél Mátyás Intézet részt vesz majd a Polgári Vízió népszerűsítésével Polgári Szalonok és Polgári Vitaestek formájában, együtt dolgozik majd a témák legjobb szakértőivel az anyagok bővítésén és pontosításán, valamint részt vesz majd a dokumentum további témákkal való kibővítésében is.