BMI: A CEU elleni támadás a liberális demokrácia aláásása

A Bél Mátyás Intézet aggodalommal figyeli a magyar kormány azon törekvéseit, amelyek egy új törvényjavaslat által megszüntetnék a budapesti Közép-európai Egyetemet. Az Egyetem egy olyan közegben jött létre, ahol a totalitárius rendszerek kártékony hatásai miatt nem volt lehetőség a szabad kutatás virágzására és ahol a társadalmi- és humán szakoknak szükségük volt a támogatásra és a segítségre. A Közép-európai Egyetem olyan generációkat támogatott és nevelt ki, amelyek tagjai ma társadalmukat az emberség, a kritikus gondolkodás és a tolerancia szellemében formálják. A CEU létrehozta és otthon tartotta a magyar kutatói- és oktatási szféra krémjét, melynek helye a társadalomban – mint azt a jelenlegi magyar csúcsvezetés rosszindulatú taktikája is bizonyítja – pótolhatatlan. Az Egyetem likvidálását célzó próbálkozások mindenképp meglepetésre adnak okot, ugyanis Magyarország a kilencvenes években eklatáns példája volt azon országoknak, ahol a totalitárius rendszer utáni liberális demokrácia kiépítése sikeresen zajlott. A Bél Mátyás Intézet elítéli a magyar kormányzat támadását a CEU tudományos/oktatói intézmény ellen, mint egyfajta nem várt és kellemetlen hanyatlását a liberális demokráciának, valamint mindazon értékeknek, amelyeken együtt kezdtük el építeni a társadalmat 1989 után.      

Elnökség, BMI

Pozsony, 2017 április 3.

Advertisements

Mélyszegénységi- és romapolitika

A Híd stratégiai programja, a Polgári Vízió a Mélyszegénységi- és romapolitika című fejezetének létrehozásában a Bél Mátyás Intézet is közreműködött. Ez a 2014-ben kiadott anyag pozitív fogadtatásra talált a szakértők körében is. A dokumentum a romák integrációjának különféle szempontjaival foglalkozik, többek között a szociálpolitikával, a munka- és iskolaügyekkel, lakhatással, kultúrával és az együttélés kérdéseivel. A Vízió egy átfogó keretet kínál a szlovákiai romák helyzetének javítására, miközben próbálja erősíteni az interetnikus komunikációt is.

A mélyszegénységi- és romapolitikáról szóló stratégiai anyag mostantól már három különböző nyelven is letölthető: angolul, magyarul és szlovákul.

Az emberiesség ereje: Az interetnikus politikai modell sikere Törökországban

12296611054_6a412664ba_c

A Bél Mátyás Intézet Polgári politika címen új kiadványsorozatot indít, amely a polgári politika aktuális kihívásaival foglalkozik Szlovákiában és világszerte.

A sorozat első kiadványa a Népi Demokrata Párttal (HDP) foglalkozik, amely egy új típusú, interetnikus és inkluzív párt Törökországban. A HDP külömböző társadalmi csoportokat társít az országban és egy új, polgári Törökország képét mutatja. Ez a kiadvány többek között a 2015 június hetedikei, török parlamenti választások alkalmából készült.

A kiadvány itt található: http://bit.ly/bmi_imb_az_emberiesseg_ereje.

Advertisements